VÄLKOMMEN TILL LILLA MUSIKOTEKET!

Idag använder över 200 förskolor våra tjänster

De får då tillgång till över 400 titlar i lämpliga tonarter för barn i förskolan. Text och musik tillgängliggörs efter några enkla klick. Som inloggad kan man också ta del av pedagogiskt material och många aktiviteter. Lilla Musikoteket ger både barn och personal möjligheten att på ett roligt och interaktivt sätt jobba med musik i förskolan.

Lilla Musikoteket kostar endast 600:- per år

Tecknat avtal ger all personal på er förskola access till Musikotekets tjänst på samtliga datorer samt att personalen kan logga in hemifrån på sina egna enheter.

MUSIKOTEKET & LILLA MUSIKOTEKET

För kontinuitet, tradition och långsiktighet i musikämnet.

Sedan hösten 2010 ger Musikoteket musiklärare och övriga pedagoger på skolor med elever i grundskolan F-9 möjlighet att skapa positiva musikupplevelser och på ett smidigt sätt följa läroplanens musikdel.
Målsättningen är att tillhandhålla ett verktyg som ger möjlighet för skolor att skapa kontinuitet och upprätthålla de traditioner där musiken finns som ett självklart inslag, men även att tillhandahålla pedagogiskt material med utgångspunkt från det centrala innehållet i Lgr 22. Eleverna får även lära sig musikens historia och grundläggande teori.

På senare år så har vi fått många mail från förskolor som gärna vill ta del av framförallt våra musikbakgrunder och på ett enkelt sätt dagligen kunna sjunga med barnen i förskolan. Därför har vi startat upp Lilla Musikoteket där pedagogerna kan vara trygga i att tonarten på låtarna har valts med hänsyn till barnen röstomfång så att glädjen att sjunga känns bra på riktigt.

När låtar ska övas in till sommaravslutningen, luciatågets genomförande, storsamlingar, sångstunder och återkommande traditioner så finns alla låtar på ett och samma ställe hos oss på Lilla Musikoteket. Många låtar har också ett pedagogiskt innehåll, som exempelvis månadsvisor och gångersånger, men också andra aktiviteter och pedagogiskt material som ger ett mervärde utanför själva musikämnet.

Lilla Musikoteket är under ständig utveckling och repertoaren samt det pedagogiska materialet utökas kontinuerligt vilket i många fall sker efter önskemål från de förskolor som idag använder tjänsten.
Kostnad för 12 månader är 600:- (exkl. moms). Tecknat avtal ger all personal på den förskola avtalet gäller för rätten att använda Lilla Musikoteket. Det innebär med andra ord att ni inte bara får ett begränsat antal licenser och användare, utan en licens som gäller för hela förskolan oavsett antal användare.

Tobias Gustafsson
Leg. Musiklärare och innehavare av Musikoteket